Dây chuyền sản xuất

Công ty Paken đã thành lập một cách có hệ thống năm phân xưởng, cụ thể là xưởng tấm, xưởng gỗ đặc, xưởng sơn
xưởng, xưởng sofa, xưởng đóng gói. Năm xưởng lớn hợp tác với nhau, giám sát lẫn nhau,
và kiểm soát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm.

 

Xưởng sản xuất tấm: Cắt ván - Ép tấm - Khoan Gang - Dải mép - Dán Vneer - Lắp ráp

Foshan Paken Furniture Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

 

Xưởng gỗ: Cắt gỗ nguyên khối - Đánh bóng gỗ nguyên khối lần 1 - Tạo hình - Đánh bóng lần 2 - Lắp ráp - Lắp ráp

Foshan Paken Furniture Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

 

Xưởng sơn phủ: Đánh bóng lần 1 - Sơn đáy - Đánh bóng lần 2 - Đánh bóng lần 3 - Sơn cuối - Sơn cuối

Foshan Paken Furniture Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

 

Xưởng sofa: Lắp ráp khung gỗ bên trong - Gia công đáy - Cắt xốp - Cắt - Bọc ghế - Thành phẩm

Foshan Paken Furniture Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

 

Xưởng đóng gói: Lắp ráp - Đóng gói - Đóng thùng - Đóng thùng - Thùng xếp - Thùng xếp - Thùng xếp

Foshan Paken Furniture Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Nghiên cứu và phát triển

Chứng chỉ:

ISO 9001

ISO14001

ISO18001

Foshan Paken Furniture Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0